M2H_6890.png

"Jemnosť, neha a cit, tak vidím Míšinu prácu. Spraviť krásne fotky je umenie, ale zachytiť to nehmatateľné fluidum, ktoré sa skrýva v okamihu za tým, čo je viditeľné je vzácny dar."

IVETA_4499cb.jpg

portrét esence duše

MIA_9589.jpg

partnerský a rodinný portrét

MIA_8300.jpg

příběh vaší značky/výrobku